Hvorfor Buddhisme

Jeg er Buddhist, og jeg er stolt af det, en meget gammel drøm er gået i opfyldelse, jeg var parat til det og forkyndte mig dermed til Buddhismen. Buddhisme er renhed i ens handlinger ikke selviskhed, men medmenneskelighed, at forfølge sandhedens vej, æresbegreber og meget mere.

Søgt tilflugt ved Diamantvejen Buddhisme, navn Karma Dordje / Uffe Richter – august 2009

Nu igen juni 2016, hvor jeg kan se min rette vej i forhold til 2009

———————————–

Understående er uddrag fra http://buddha.dk

Buddhismen er en religion, der bygger på erfaring. Som buddhist søger man ikke efter højere tilstande eller større sandheder i en ydre verden. Man ønsker at erkende sit sinds natur; at opleve verden som den er, fri af alle slør. Buddhas metoder har været virksomme i de sidste 2500 år, og i dag bruges meditation på uforandret vis til opnå indsigt i sindet. Buddhismen er ikke bare en filosofi, men en praksis, hvor ord omsættes til handling. Buddha.dk præsenterer især Diamantvejen, som den praktiseres inden for Karma Kadjy Skolen, én af de fire buddhistiske hovedlinjer fra Tibet.

Hvad er buddhisme

Buddhas lære – som buddhismen også kaldes – er en usentimental vej til frihed og lykke. Den bygger først og fremmest på erfaring, og er ikke fyldt med dogmer og regler, som man påbydes at følge. Buddhas lære tager udgangspunkt i livet, som det er.

Buddha underviste folk, fordi han ønskede, at de skulle opleve samme frihed og lykke, som han selv gjorde. Han ønskede ikke tilbedere blandt sine elever, men ligemænd.

På denne vis er buddhismen ikke en religion i gængs forstand. Buddhismen er i sit udgangspunkt fri for forestillingen om en ydre magt, der behersker menneskene.

En buddhists mål er at erkende sindets natur – selv at blive en buddha. Til det formål praktiserer man. Praksis består i, at man beroliger sindet og øver sig i at overskride forestillingen om et fast og uforanderligt jeg. Denne øvelse kaldes i daglig tale meditation.

Buddhismens vej til frihed og lykke har været praktiseret gennem de sidste 2500 år. Siden den historiske Buddha har mange mennesker erkendt sindets natur, og buddhismens metoder er i dag lige så virksomme i Vesten, som de har været det i Østen.

Diamantvejsbuddhisme

diamantvejsbuddhis

Diamantvejsbuddhisme stammer fra Tibet, men praktiseres i dag i hele verden.

Alle buddhistiske retninger og skoler har den buddhistiske tilflugt i “de tre juveler” tilfælles. De tre juveler er: buddha (målet – erkendelsen af sindets natur), dharma (vejen – de buddhistiske belæringer og metoder) og sangha (vennerne og hjælperne på vejen). Diamantvejsbuddhisme kendetegnes ved, at man her har en fjerde tilflugt: Lama.

Fra lærer til elev i årtusinder

En lama i diamantvejsbuddhismen er holder af en såkaldt overførselslinje, som går tilbage til den historiske Buddha Shakyamunis tid. Overførelseslinjen indeholder alle de belæringer, metoder og meditationer, som er overleveret fra lærer til elev de sidste 2500 år.

Diamanten – spejl af sindets kvaliteter

”Diamantvejen” er en direkte oversættelse af sanskrit-ordet ”Vajrayana”. Der er flere grunde til, at diamanten blev valgt som et symbol for denne vej: En diamant er den mest perfekte og ædle sten, man kan finde, hvilket viser, at disse er de højeste belæringer givet af den historiske Buddha. Derudover er diamanten det hårdeste kendte naturmateriale, og den har en naturlig udstråling. Disse egenskaber afspejler vores sinds iboende kvaliteter – det er uforgængeligt og naturligt strålende i kraft af dets evne til at skabe og opleve alle fænomener. Den grundlæggende tillid til, at denne uforgængelige, strålende klarhed er vores sande essens (kaldet ”buddha-natur”) er grundlaget for den diamantvejsbuddhistiske praksis.